Välkommen till montessoriförskolan

Våra grundstenar är värme, engagemang och lärande

MONTESSORIFÖRSKOLAN

Vi är en av Stockholms äldsta förskolor utvecklad ur  montessoripedagogikens teorier och drivs idag som ett föräldrakooperativ med hög personaltäthet och välutbildad, engagerad personal.

Våra ljusa lokaler ligger på Östermalm, Artillerigatan 51. Huset har gamla skoltraditioner, här låg Ahlströmska skolan i början av 1900-talet innan de fick större lokaler tvärs över gatan, nuvarande Carlssons Skola.

Barngruppen är liten, max 21 barn 1-5 år och personaltätheten hög med 6 pedagoger som arbetar på hel- och deltid. Av dessa är förnärvarande 3 utbildade förskollärare och 1 dessutom montessorilärare

 

Grunden i vårt arbete är glädje, engagemang och lärande med kulturen och naturen som bas.

Med flexibilitet i verksamheten, ett nära samarbete med familjerna och lyhördhet för varje barns speciella behov vill vi skapa en välkomnande förskola där alla kan trivas och utvecklas i sin takt.

Ansökan 

Alla ansökningar till vår förskola går via Stockholms kommun och antagningen sker enligt kommunens riktlinjer. Du loggar in på http://barnomsorg.stockholm.se/ för att göra dina val.

Intagningen sköts sedan av köansvarig, styrelsen och rektor gemensamt. Vi utgår då i första hand från syskonförtur och kötid när vi tar in nya barn. I de fall där dessa kriterier inte kan särskilja turordningen tillämpas lottning.

Det går att höra av sig med frågor om kön och frågor om verksamheten till köansvarig (koansvarig@montessoriforskolan.se) eller rektor (skolledare-artillerigatan@hotmail.com)


Våra möjligheter att ta emot besök dagtid är begränsade, men vi ordnar informationskvällar flera gånger om året. Du får då möjlighet att både se lokalerna och träffa pedagoger och föräldrarepresentanter  som berättar om verksamheten och vad det innebär att vara del i ett föräldrakooperativ.

Hör bara av dig till rektor (skolledare-artillerigatan@hotmail.com) för närmare information.Du som förälder 

Vi är ett föräldrakooperativ och vi förväntar oss att du som förälder bidrar med tid, engagemang och med just din kompetens. Det innebär bl.a. att sitta med i styrelsen eller ingå i olika arbetsgrupper och kommittéer, att hjälpa till med lättare underhåll av lokalerna vid olika fixar-tillfällen. Dessutom ska du skriva upp dig på jour-listan för att kunna rycka in några timmar under den dag du antecknat dig för, om stor personalbrist skulle uppstå.

Alla föräldrar och syskon blir också inbjudna till olika familjeaktiviteter under året för att skapa en positiv stämning och gemenskap och göra det möjligt för alla att lära känna varandra. Vi har, förutom luciafirande och sommaravslutning, t.ex. höstmaskerad och en sommarfest.

 Vårt mål är att tillsammans skapa den bästa förskola vi kan för våra barn.