Välkommen till montessoriförskolan

Våra grundstenar är värme, engagemang och lärande

MONTESSORIFÖRSKOLAN

Vi är en av Stockholms äldsta förskolor inspirerade av montessori. Verksamheten bedrivs i trivsamma lokaler på Artillerigatan 51, Östermalm. Vi arbetar med en liten barngrupp på ca 20 barn. Vi har hög personaltäthet med fem kompetenta och erfarna pedagoger som arbetar med våra barn. Förskolan är ett föräldrakooperativ.

Våra grundstenar är värme, engagemang och lärande.Ansökan 

Sedan oktober 2014 sker ansökan till vår förskola via den kommunala e-tjänsten Min barnomsorg. Logga in på https://barnomsorg.stockholm.se/ för att göra ditt val.

Beslut om intagning fattas av styrelsen tillsammans med förskolechefen. Vi utgår från syskonförtur och kötid när vi tar in nya barn. I de fall dessa kriterier inte kan särskilja turordningen tillämpas lottning.

Det går att höra av sig med frågor om kön och frågor om verksamheten  till köansvarig (koansvarig@montessoriforskolan.se) eller förskolechefen (forskolechef@montessoriforskolan.se). 

Vår möjlighet att ta emot besök är begränsad eftersom vi är en liten förskola men det går att höra av sig till förskolechefen (forskolechef@montessoriforskolan.se) för eventuella besök.


Du som förälder 

Vi är ett föräldrakooperativ och vi förväntar oss att du som förälder vill bidra med tid, engagemang och kompetens. Det kan t ex innebära att du sitter med i styrelsen, hjälper till med en städ- eller fixardag eller deltar i vår föräldrarjour. Vi vill också att du som förälder tar del av de montessoriutbildningar som brukar anordnas på förskolan.