Verksamheten

Verksamheten

På förmiddagen arbetar barnen inomhus med montessorimaterielen. Pedagogerna jobbar aktivt med att stimulera varje barn med rätt aktiviteter och på rätt nivå, så att barnet utvecklas och utmanas i sin egen takt. Eftersom vi har hög personaltäthet och flera pedagoger med montessoribakgrund kan vi som regel erbjuda barnen vuxen vägledning oavsett vilken aktivitet de väljer.

Efter arbetspasset äter barnen lunch i förskolan. Vi lägger vikt vid att utveckla en trivsam lunchkultur, där vi samtalar och njuter av maten tillsammans. Efter maten dukar barnen undan efter sig, skrapar sin tallrik och torkar av sin matplats.

Direkt efter lunch går vi ut. Vi har schemalagda utomhusaktiviteter med besök i parklekar, en "mulledag" och ett Skansenbesök varje vecka. Vi organiserar också utflykter och kulturaktiviteter. Ibland är vi inne på eftermiddagen för att få möjlighet att arbete med ett tema. Vi avslutar dagen med fria aktiviteter i förskolan.

Förskolan följer Stockholms stads riktlinjer om öppentider (ramtid) och håller öppet alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Efter samråd med föräldrarna på förskolan har vi för närvarande öppet mån-fre kl 08.00-17.00 (anpassat efter föräldrarnas behov).
Personalen

Vi tror att hög personaltäthet och välutbildade pedagoger är en förutsättningen för att barnen ska utvecklas och trivas, som individer och som grupp.

På förskolan arbetar 5 pedagoger med ca 20 barn (från 1år till 5år). Flera av pedagogerna arbetar deltid vilket gör att vi kan bemanna verksamheten optimalt och ha flest pedagoger på plats när det behövs som mest.


Följande pedagoger arbetar hos oss:

Eva Gumpert, Förskollärare och förskolechef.

Malin Glansborg, Barnskötare och Montessoriassistent

Maria Hårdh, Barnskötare

Anna Nilsson, Förskollärare och Montessorilärare

Tina Rodrigues, Barnskötare
Katarina Rosberg, Barnskötare

Lotta Bunge-Meyer, Barnskötare

Pedagogiska mål

Vårt viktigaste mål är att ge barnet en trygg och sund självkänsla 

Med Montessoripedagogiken som grund är vårt mål som lärare att skapa en trivsam, varm och välkomnande miljö som barnet känner sig hemma i och som tillåter dem att utnyttja och använda sig av allt materiel, utan allt för mycket ”vuxen-hjälp”. Denna miljö hjälper barnet att utveckla sin självständighet i en kontrollerad och trygg omsorg.

Montessoriförskolan följer Maria Montessoris pedagogik genom att följa barnets utveckling individuellt. Det innebär att klassrummet är fritt för barnet att röra sig i och välja materiel efter eget intresse och att arbeta med det under så lång tid som barnet själv vill. Innan barnet för första gången börjar arbeta med ett nytt materiel skall en lärare presentera materielen för barnet. Barnet skall helst inte avbrytas under arbetstiden vilket hjälper barnet att utveckla sin koncentration. Materielen är oftast självrättande.

Genom lärarens anteckningar från observationer av barnet och en presentation av passande materiel, får barnet möjlighet att utveckla hela sin personlighet, fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och intellektuellt.

Förskolans målinriktning omfattar ett brett spektrum av erfarenheter som erbjuds alla barn genom övningar som:

Praktiska vardagsövningar, sinnestränande materiel, språk, matematik, geometri, geografi, naturkunskap, historia, biologi, musik, gymnastik, skapande verksamhet, uppförande och artighet, bordsskick, utelek och utflykter.

För oss är ett viktigt mål - visad hänsyn och empati för alla våra medmänniskor – en lära som utövas dagligen i vårt sätt att bemöta och kommunicera med barnen och med varandra.

Vi är alla olika individer men vi har samma värde.